Madde Bağımlılığı TOPLUM SAĞLIĞI ve Mücadele


    Madde bağımlılığı nedir? Madde bağımlılığı, vücudun işlevle-rini olumsuz yönde etkileyen madde - lerin kullanılması, bundan dolayı za-rar görüldüğü halde bu maddelerin kullanımının bırakılamamasıdır. Ba-ğımlı, madde kullanımı - na ara verdiğinde yok-sunluk belirtileri yaşar. Zamanla madde kulla-


    PDF belgesi: