2019-AYT/Matematik MATEMATİK TESTİ ABC CAB BCA A) B) C) D) E)


    parabol, dik koordinat düzleminde eksenleri şekildeki ... iki eş parçaya ayrılan çember x-eksenini tek noktada, ... merkez kabul eden ve birbirini kesmeyen r yarıçaplı üç daire oluşturuluyor. Üçgenin kenarları üzerinde olup bu dairelerin içinde kalmayan parçaların uzunlukları


    PDF belgesi: