ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI - yadyo cu edu tr


    YADYO Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Başvuran öğrencilerin muafiyet istekleri başvuru tarihi itibariyle bir hafta içinde Yüksekokul Yönetim Kurulunca karara bağlanır. Düzey Belirleme Sınavı MADDE 8 – (1) Düzey belirleme sınavı, güz yarıyılı başında bir kez akademik takvimde ilan edilen tarihte yapılır.


    PDF belgesi: