TÜRKİYE’DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM - etf europa eu


    11 Resmi ve özel, farklıkurum ve kuruluşlarıninisiyatifinde yürütülen her yaşgrubundaki tüm erken çocukluk eğitimhizmetlerinin izlenmesi, değerlendirilmesive iyileştirilmesineyönelik ortak kalite standartları oluşturulacakve uygulamalar izlenecektir. Common quality standards will be developed in order to monitor, evaluate, and improve the early childhood education services ...


    PDF belgesi: