Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi Electronic Journal of


    Türk edebiyatında daha çok tiyatro türünde görülmütür. İlk adapte örneklerini, Moliere’den yaptığı uyarlamalarla Ahmet Vefik Paa ortaya koymutur. Direktör Ali Bey de özellikle Ayyar Hamza isimli eseriyle bu konuda ismi anılması gerekenlerden biridir. Adapte, ilk dönemlerde, Batıdaki edebi geliúmeleri,


    PDF belgesi: