GÜNLÜK E-GAZETE — SAYI: 116 WWW TR724 COM — @TR724COM BU


    s˜z˜n ağzına b˜r parmak bal çalıp referandum köprüsünden karşıya geçmekten başka b˜r gayeler˜ yok. İst˜hdam seferberl˜ğ˜ne ver˜lecek en ˜sabetl˜ ˜s˜m ‘referandum seferberl˚ğ˚’ olurdu. Traf˜k cezalarını b˜le tebl˜ğ˜ ett˜rmeyecek kadar ay-rıntıları hesap eden hükümet, part˜ kursalar


    PDF belgesi: