EFLÂTUN VE DEVLET - dergipark org tr


    EFLÂTUN VE DEVLET W a 11 İt e r Kr an z• Gerçekten iyi ve âda olal n -devle şeklinint . Eflâtun'un befekkürünün tam il merkea ^noktasınz ı teşkil ettiğini, şöyl ibilse bize salihé î ıbir bakış öğretefoiliır: Eflâtunum yalamı eserlerinş olduğ, itübariku (haci m , büyük


    PDF belgesi: