DEVLET ARŞİV HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK


    DEVLET ARŞİV HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 3473 sayılı “Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun”un 6’ncı maddesi gereğince, “Devlet ArĢiv


    PDF belgesi: