Bağımsız örneklem t-testi tablo okuması


    T-test tablosu Bir diğer ifadeyle, 1. aşama olarak iki grup ortalamasının varyanslarıarasında fark varsa yani önemli fark varsa (mesela a=,05ten küçükse) (H 0 ) reddedilir:


    PDF belgesi: