Maden Tetkik ve Arama Dergisi - ResearchGate


    170 Gökova Körfezinin Havadan Manyetik İmzası 1. Giriş 1978-1989 yılları arasında gerçekleşen havadan manyetik veriler kullanılarak Anadolu’nun GB’sında


    PDF belgesi: