READING THE RELATION BETWEEN KNOWLEDGE, TRUTH AND FALLACY


    sahip olabilir ve dünyayı duygularının elinden geldiği kadarıyla yönetmek yükümlülüğüne sahip olabilir” (Tsouna, 2004, s.70). Dolayısıyla, buradan açıkça görülebilir ki, eyler üzerine hüküm vermek Cyrenaic septikler için duyguların keyfiyetine bırakılmıtır, Sofistler için ise bu duyguların


    PDF belgesi: