10 1 Türev Kavramı - tolgaguyer com


    Burada , ile birlikte sıfır olan sonsuz küçük bir büyüklüktür. Yani, dır. Böylece ... arctan u arccotan u " " " " 16" " 10.4 Kapalı Fonksiyonların Türevi f(x,y) = 0 denklemiyle belirtilen kapalı fonksiyonlarda denklemin y = φ(x) şeklinde y’nin x’e bağlı bir


    PDF belgesi: