Okul öncesi öğretmenlerinin mesleki etik davranışları


    üzere toplam 16 öğretmen ile “Etik İkilemler Senaryolar Formu” doğrultusunda bireysel görümeler yapılmıtır. Aratırmacı tarafından hazırlanan, “Etik İkilemler Senaryolar Formu”, öğretmenlerin mesleki uygulamaları sırasında karılaabilecekleri ikilem durumlarını örnekleyen 5 senaryodan olumaktadır.


    PDF belgesi: