bilim(ler)i si - researchgate net


    Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 26, Sayı 1, 2017, Sayfa 26-41 27 ortaya koymuútur: "Din bilimde 'ilk günah' neyse, yönetim için ibölümü de odur"


    PDF belgesi: