56 59 bilim ve fen - hasanyolcu files wordpress com


    len “fen bilimi”dir ve başlıktaki “Bilim” kelimesinin İngilizceye doğru tercüme-si “science”tır. Her fen bilimi aynı zaman-da bilimdir ve ondan bilim olarak bahse-dilebilir, ama her bilim fen bilimi değildir. Fen bilimleri felsefeden çıkmıştır ve fi-ziksel evren hakkındaki araştırmalar ile


    PDF belgesi: