TARİH NEDİR: Tarih, insanların geçmişteki


    -Tarih öncesi devirler, insanların kullandıkları araç ve gereçlere göre dönemlere ayrılmıtır. -Tarih öncesi devirlerin balama ve bitileri bölgelere göre farklılıklar göstermitir. -Tarih öncesi devirler Mısır hariç normal seyrini izlememitir. Bunun nedeni göçler sonucunda uygarlık alanında ileri


    PDF belgesi: