ISTANBUL TEKNIK ÜNIVERSITESI MADEN FAKÜLTESI


    SEKILLER LISTESI xii ... SUN SUN MICROSYSTEM INC. (PLATFORM) ... 24 saatinde ufkun üzerinde ayni anda en az 4 uydu görülecek sekilde planlanmistir (Sekil 2.1).


    PDF belgesi: