YABANCI DİLLER - dilbilimi net


    2. Gelecekle ilgili beklentilerini, hayallerini ve planlarını söylemeleri, 3. TV ve radyodaki kısa anons ve haberlerin önemli noktalarını anlamaları, 4. Kültürel etkinliklerle ilgili davetleri anlamaları ve uyulması gereken kuralları söyleyebilmeleri, 5.


    PDF belgesi: