Akademik Tarih (TR) Aylık Blog Dergisi


    5- Mustafa Kemal Bey İttihat ve Terakki’den neden ayrıldı?Bazı tarihçiler, ordunun siyasete karıması dolayısıyla olduğunu söylerken, bazıları ise 31 Mart Vak’ası sonrası İsmail Enver Bey ile yaadığı anlamazlık yüzünden olduğunu iddia ediyor.


    PDF belgesi: