Bilim Felsefesi - akademikidea org


    gibi, bilim felsefesi için hiç doğru değildir. Bilim felsefesi konu ve amacına uygun olarak, eleştirel ve analitik bir düşünme çabasına dayanır. Spekülasyonun felsefede, hatta bilimde yerini inkar etmemekle birlikte, ne bilim ne de aslında felsefe salt spekülatif düzeyde ilerleyemez. Biri nasıl gözlem veya deneyi son


    PDF belgesi: