Tarih Yaratılışla Başlar - dergipark org tr


    hamdele ve salvele ile baúlamıútır. İslam tarihçileri kitaplarına İnsanın niçin ve nasıl yaratıldığını anlatmıútır. Tarih, Hz. Adem’den sonra peygamberler tarihi olarak devam etmiútir. Yazarlar bilginin kaynağı olarak öncelikle Kur’an- Kerim’e müracaat etmiú, Kur’an


    PDF belgesi: