Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü


    sanat eleştirmenliğiyle farklı bir yere sahiptir. Tansuğ, Türkiye’de sanat tarihi yazımını etkilemiş bir isimdir. Tarih, arkeoloji, sanat tarihi, sinema gibi farklı disiplin ve alanlarda yazılar yazmıştır. Tansuğ’un sanat tarihi alanındaki belki de en önemli katkısı güncel/çağdaş sanata olmuştur.


    PDF belgesi: