POSTMODERN DÜNYADA TARİH YAZMAK


    POSTMODERN DÜNYADA TARİH YAZMAK Ömer Faik ANLI* İnsanların doğaları, birbirleriyle ve manevi güçlerle olan ilikileri, yarattıkları ve içinde yaadıkları toplum yapıları üzerinde zihinsel çalıma yapabileceğimiz düüncesi, en az yazılı tarih kadar eskidir. (Wallerstein, Juma, Keller, 2011: 11)


    PDF belgesi: