okanunal files wordpress com


    raptiye mizi nasll yaptl§lnmzl ve çallsma planirnlzl içeren bir sunu haztrlayahm. Sunumuzun yazlll hâlini öjretmenimize belir- tilen zamanda teslim edelim. Sunumuzu tüm grup üyelerinin söz alacašl kilde düzenleyelim. Ça119mamz, diýer sayfada yer alan çizelgedeki ölçütlere göre degerlendirilecektir. ÖI-


    PDF belgesi: