Popüler Dil Tartışmalarına Dil İlişkileri Açısından Bakış


    İngilizce kaynaklı kelimeler yoğun olarak girmektedir. Bunların bir kısmı Eski ... giderse Türkiye gider” türü sloganlar kitap kapaklarında yer almaktadır (Sinanoğlu 2002). Dil ilişkileriyle ilgili yayınlarda, etki altında dillerin yok olup olamayacağı


    PDF belgesi: