dozlarda, ana bile - Bilim İlaç


    Glifix 15 mg Tablet etken maddeye ve içindeki yardımcı maddelerden birine kar şı a şırı duyarlılı ğı olan durumlarda, kalp yetmezliği ya da kalp yetmezli ği öyküsü olan hastalarda (NYHA Sınıf 1-4), karaciğer bozukluklarında ve diyabetik ketoasidozda kontrendikedir.


    PDF belgesi: