INTERNATIONAL JOURNAL OF POLITICAL STUDIES


    Nurten İnce/Women’s Surname in light of the Last Judicial Decisions International Journal of Political Studies, August 2017, Vol 3, Issue 2 39 I. Genel Olarak İsmin Doğumu ve Önemi Roma hukukunun aksine pek çok ülkede 11. ve 12. yüzyıla kadar sadece tek ad taıma yaygındı. 11 Tek adın kullanılması yerleúik hayata geçilmediği ve büyük ticari iler yapılmadığı için uzun ...


    PDF belgesi: