Doğa, sanat ve biyomimetik bilim


    iv ÖZET GENÇ, Melda. Doğa, Sanat ve Biyomimetik Bilim, Sanatta Yeterlik Çalışması Raporu, Ankara, 2013. Doğa kavramı sanatçılar için her zaman önemli bir esin kaynağı olmuştur.


    PDF belgesi: