Bilim, Teknoloji ve Toplum - bilfenyayincilik com


    Bilim, Teknoloji ve Toplum Etkinlik Aşağıdaki bulmacayı soldan sağa, yukarıdan aşağıya yönergelerini takip ederek tamamlayalım. Soldan Sağa 1. Eğitimde ve iletişimde kullanılan bir araç. 2. Bir yazının veya kitabın fotoğraf yoluyla kopyasını çıkaran alet. 3. İç organların hareketini dinlemeye yarayan alet. 4.


    PDF belgesi: