DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


    2010 Yılı Ekstrem Hava Olayları Değerlendirmesi ise şu şekilde özetlenebilir: 1940 yılından 2010 yılına kadar Türkiye’de zarar yapan ekstrem hava olayları sayısı, 1960-1970, 1981-1983 ve 2001-2010 yılları arasında artış göstermiştir. 2010 yılında toplam 556 ekstrem hava olayı tespit edilmiştir.


    PDF belgesi: