Tarihin Faydalandığı Bilim Dalları


    Filoloji(Dil Bilimi) Geçmişte veya günümüzde var olan dilleri inceler.Diller arasındaki bağları ve sözcük alış verişlerini araştırarak , toplumların kültürel alandaki gelişmişliklerini ve değişil kültürler arasındaki ilişkileri aydınlatır.


    PDF belgesi: