1 1 E-Devlet Üzerinden Başvuru - pendik meb gov tr


    1.1.E-Devlet Üzerinden Başvuru E-devlet üzerinden başvuru yapabilmek için kişilerin e-devlete giriş şifrelerinin olması gerekir. Şifre alındıktan sonra Şekil 1’deki doğrulama ekranı ile sisteme giriş yapılır.


    PDF belgesi: