e-Devlet’e Geçiş Sürecinde KamuNet Çalışmaları


    Kurumların eKurum’a dönüşümlerine ve gerekli değişimleri yapabilmelerine destek sağlamak üzere gerekli çalışmaları yapmak. 9. Bilişim güvenliğine yönelik gereksinimleri belirlemek, bilişim güvenliği bilincinin yayılması amacıyla çalışmalar yapmak.


    PDF belgesi: