www matematik us www matematik us www matematik us Pi’nin


    www.matematik.us www.matematik.us. Nitekim, Kutsal Kitap’ta, Eski Ahit’te I. Krallar Bap 7, Ayet 23’te ya da II. Tarihler, Bap 4, Ayet 2’de flu sat›rlar› okuyoruz: “Ve dökme denizi bir kenardan o bir kenara on arfl›n olarak


    PDF belgesi: