İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat Fakültesi


    7. İntegrasyon Teknikleri, L’Hospital Kuralı. Basit İntegral Formülleri, Kısmi İntegrasyon, Basit Kesirlere Ayırma, Trigonometrik Dönüşüm,


    PDF belgesi: