MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü


    Daresh ve Chingjen(1985)’e göre Okul müdürlerinin, öğretmenlerin öğretme , öğrencilerin de öğrenme durumlarını doğrudan ya da dolaylı olarak önemli ölçüde etkileyen davranışlarıdır (Şimşek, 2004 : 58 ).


    PDF belgesi: