e Fizik Bilimine Giriş - liderplus com tr


    Fizik Nedir Test-1 5 e Fizik Bilimine Giriş 15. Bir fiziksel olayı nicel olarak tanımlayan ra-kamsal değerlere ne denir? A) Delil B) Çıkarım C) Fiziksel nicelik D) Kuram E) Hipotez 16. Görelilik kuramını bilim dünyasına kazan-dıran bilim insanı kimdir? A) Albert Einstein B) Pastör C) Planck D) Madam Curie E) Newton 17.


    PDF belgesi: