DAVADAN FERAGAT ( HMK Madde 307 ) - tuzehukukburosu com


    ortaklığın giderilmesi davalarında da, davalılardan biri davaya devam etmek isterse, feragat sonuç doğurmaz.3 Davadan feragat ekle tabidir (HMK.m.309). Kanunun öngördüğü bu úekil, geçerlilik artıdır. Yani kanunun öngördüğü (sözlü ve yazılı) ekilde yapılmamı olan feragat, geçerli


    PDF belgesi: