7 Sınıf Üniteler Öğrenme Alanı : Madde ve Değişim


    Đlk 20 elementin periyodik düzene göre adları verilir. Öğrenciler, elementleri, hidrojenden başlayarak 1, 2, 3, ….., şeklinde numaralar. Öğretmen, yaygın kullanılan 10 elemente, araya başka elementler girdiği için, şimdilik numara verilmeyeceğini vurgular. Alüminyum, demir gibi farklı elementlerin atomlarla modelleri yapılır.


    PDF belgesi: