International Journal of Academic Value Studies


    İlk kez s { y yılında Herbert Freudenberger tarafından ortaya atılmış olan tükenmişlik sendromu; ... Duygusal tükenme, duygusuzluk ve ilgide azalma gibi sonuçlara yol açarken duyarsızlaşma, karşılıklı etkileşim içinde çalıştığı bireylere karşı olduğu gibi, işyerine karşı da negatif ve sinik (insanın iyiliğine ...


    PDF belgesi: