2001 KRİZİ, ÖNCESİ ve SONRASI - content csbs utah edu


    2001 krizi ekonomi, siyaset ve yönetişim ağırlıklı analizlerle değerlendirilmesi gereken çok boyutlu bir olgudur. Sosyal bilimcilerin değişik bakış açılarıyla ve farklı yöntemlerle bu konuda gerçekleştirecekleri araştırmalar, 2000’li yılların yeni eğilimlerine açıklık kazandıracaktır.


    PDF belgesi: