I Uluslararası Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi


    Türk Dil Kurumu, Atatürk Bulvarı No: 217, Kavaklıdere / ANKARA (TDK Konferans Salonu) Ulaım ve Konaklama Katılımcıların ulaşım, konaklama ve iaşeleri Sempozyum Düzenleme Kurulu tarafından karşılanacaktır. Birden fazla yazarlı bildiri ile katılanlardan sadece birinin ulaşım ve konaklama masrafı karşılanacaktır.


    PDF belgesi: