TCK Madde 301 - baskinoran com


    TCK Madde 301: Türklü ğü, Cumhuriyeti,Devletin kurum ve organlarını a şağılama (1)Türklü ğü, Cumhuriyeti veya TBMM'yi alenen a şağılayan ki şi 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2)Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini, Devletin yargı organlarını, askeri veya emniyet


    PDF belgesi: