Ali YILDIZ - isamveri org


    iirlerle bir bakıma tasavvufun üiirin içeriğinde yeniden dirilmesini sağlar. Asaf Halet Çelebi’nin ve özellikle Sezai Karakoç’un bu diriliüi daha ileri bir seviyeye ulatırdığı görülür. Bu airlerin iirlerinde biçimin yeni olmasına mukabil, içerik tasavvufla ilgili bir öz taımaktadır.


    PDF belgesi: