MADDE 1- MADDE 2- MADDE 3- MADDE 4-


    ğ) İlem yapma yetkisi verilenler: 19/7/2013 tarihli ve 28712 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Borsalar ve Piyasa İleticilerinin Kurulu, Faaliyet, Çalıma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelik’in 24 üncü maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde Borsaya üye olarak veya


    PDF belgesi: