FİZİK 12 - aliseko files wordpress com


    Buldugumuz çizgisel hiZ degerinin karesini alarak tabloya yazallm. Sabit Degerler f (Hz) Frekans 2. Deney r = 50 cm, v (m/s) Çizgisel hiZ, v = 2 1 silgi, 3,14 F ile v2 Arasndaki F (N) Merkezcil Orantl Kuvvet f Bir silgi bagli olan ipi, slrasyla 50 cm ve 100 cm yançapll çembersel hareket edecek ve sani-


    PDF belgesi: