B1, B2 ve C1 Düzeyindeki Yabancı Öğrencilere Türkçedeki


    kitapları okumaları ya da bulmaca çözmeleri tavsiye edilir ancak gerek yabancı dil ... Dilimizde özellikle balıkçıların birbirlerine şans dileme anla-mında kullandıkları “rastgele!” ifadesi, diğer batı dillerinde karşılığı bulunmayan ... (Dilek, 2007: 40-41).


    PDF belgesi: