Taluli Bir Dil Olarak Turkqe Iqin Dil Modelleme Language


    Bu qaligmada iki tip dil modeli yapisi Uzerinde durulmugtur. Ilk olarak, sozcukler govde ve eklerine aynlip daha sonra dil ... Cog” sozcuk dizisi egitim metninde pk az


    PDF belgesi: