–OH - lisedekimya files wordpress com


    Alkoller Na ve K ile tepkime vererek alkoksit (alkolat) ve H 2 gazı açığa çıkarırlar. 1 • tri. R-OH + Na R-ONa + 1/2H 2 Sodyum . alkolat Monoalkol 1 tane (-OH) 2*2=1 tane H Diol 2 tane (-OH) 2 tane H. 1 mol alkolün Na/K ile tepkimesinden ½ mol H2 çıkıyorsa o alkol monoalkoldür. • 1 mol H2 çıkıyorsa o alkol dioldür.


    PDF belgesi: