FİZİ MADDE VE ÖZELL İKLERİ - capyayinlari com tr


    rular ve çözümleri ile ÖSYM tarzı sorular ve çözümleri olmak üzere iki kısımdan oluşturulmuştur. Buradaki amacımız konu ile ilgili soru çeşitle-rine hâkim olduktan sonra ÖSYM’nin son y ıllarda sorduğu ve s navlarda çıkma olasılığı yüksek soru türlerine yer vermektir. Örnek çözümlerin-


    PDF belgesi: